kvarter1

Detalj- och illustrationsplan

Uppgift:
Att utforma ett bostadskvarter för enbostadshus. Ge förslag på placering av byggnader med hänsyn till höjder och solljus.

kvarter2 kvarter3 kvarter1