box2

Hus av boxar

Uppgift:
Att skapa ett hus genom att placera kuber i olika storlekar på varandra. Syftet var att förstå samt lära sig programmet Sketch-Up.

box4box2 box1 box3