kortebo

Illustrationsplan över området Kortebo

Uppgift:
Att skapa en illustrationsplan för ett nytt bostadsområde. Området skulle ha olika former av bebyggelse och upplåtelseform. Dessutom skulle förskola, odlingslotter, återvinning samt park- och torgområden planeras.
kortebo