lerhagen1

Relationshandlingar till hus Lerhagen

Uppgift:
Att ska relationshandlingar samt bygga upp en 3D-modell av byggnaden i syfte att förstå och lära sig programmet Revit.

lerhagen1 lerhagen2 lerhagen3 lerhagen4 lerhagen5 lerhagen6 lerhagen7