streck4

Rumslig förståelse

Uppgift:
En träning i modelltänkande med rumslig förståelse. Vi gjorde en tolkning av en tvådimensionell bild och utifrån den byggdes en fysisk modell i tre dimensioner samt en digital modell. 


streck4
123

Tvådimensionell bild.

streck1streck2streck3